Biologiya fəlsəfəsi

Biologiya fəlsəfəsi və ya biofəlsəfə — bioloji və biotibbi elmlər sahəsindəki epistemoloji, metafizik və etik məsələlərlə məşğul olan, eyni zamanda həyat elmləri kompleksinin əsas istiqamətlərinin inkişaf qanunauyğunluqlarını analiz edən və izah edən fəlsəfənin bir qoludur. Biofəlsəfə bioloji biliklərin quruluşunu araşdırır; canlı obyektlərin və sistemlərin elmi biliklərinin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və xüsusiyyətləri; bu cür biliklərin vasitələri və metodları. Biologiya fəlsəfəsi biologiyanın mövzusu və metodu, biologiyanın digər elmlər arasında və bütövlükdə elmi biliklər sistemindəki yeri, müasir cəmiyyətdəki idrak və sosial rolu haqqında ümumiləşdirən fəlsəfi mühakimələr sistemidir. Bəzi mütəxəssislər [1][2] biologiya fəlsəfəsini özündə ehtiva edən biliklərin fənlərarası bir qolu kimi tanıyırlar. Digərləri bunun əksinə inanırlar: biologiya fəlsəfəsi biofəlsəfəni əhatə edir [3]. Hazırda filosoflar arasında bu mövzuda bir fikir birliyi yoxdur [2].

 1. Шаталов, 1996
 2. 1 2 Борзенков, 1997
 3. Фесенкова Л. В. Проблемы теософии и биофилософии в современном общественном сознании // Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. — М., 1996. — 306 с. — С. 190.

Литература

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 • Гриффитс, Пол. Философия биологии. Стэнфордская энциклопедия философии (версия осени 2014 года) / Ред. Эдвард Н. Залта. Пер. с англ. М. В. Семиколенных и М. А. Секацкой
 • Аристотель О частях животных. / Пер. В. П. Карпова. (Серия «Классики биологии и медицины»). — М.: Биомедгиз, 1937.
 • Биофилософия / Под научным руководством д. филос. н. Лисеева И. К. — М.: ИФ РАН, 1997. — 264 с.
 • Биофилософия / Под редакцией Шаталова А. Т. — М.: ИФ РАН, 1997. — 542 с.
 • Борзенков В. Г. Истоки биофилософии (Биофилософия / Отв. ред. А. Т. Шаталов). М.: Институт философии РАН. 1997. 27—41. ISBN 5201019307.
 • Гилье Н., Скирбекк Г. История философии. — М., 2000.
 • Лисеев И. К., Огурцов А. П., Панов Е. П. Биология в познании человека, — М., 1989.
 • Карпинская Р. С., Лисеев И. К., Огурцов А. П. Философия природы: коэволюционная стратегия — М., 1995.
 • Касавин И. Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. — М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. — 1248 с. — ISBN 978-5-88373-089-3.
 • Шаталов А. Т. Предмет биофилософии (Философия науки / Отв. ред. В. А. Смирнов). М.: Институт философии РАН. 1996. 122–131. ISBN 5-201-01917-X.
 • Энгельс Ф. Диалектика природы. 1873—1882, 1886.
 • Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. — М.: ИФ РАН, 1996. — 306 с.
 • Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики / Под редакцией А. А. Ивина, 2004. — 1072 с. — ISBN 5-8297-0050-6.