XALƏDDİN

əbədi din; dinin əbədiliyi; təmizlənmiş; ürəkli, cəsarətli.
XAQANİ
XALIQ

Значение слова в других словарях