yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması

Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi

yanğın təhlükəsizliyi tələbləri
yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi