YARADICILIQ

I. i. activities; work, creative work, creation; ədəbi ~ literary activities; elmi ~ scientific work

II. s. creative; ~ araşdırması creative search; ~ sevinci the joy of creation; ~ ezamiyyəti a trip to gather material for creative work; ~ gecəsi (musiqişünas üçün) recital; (yazıçı üçün) reading

YARADICI
YARADILIŞ

Значение слова в других словарях