YAZI

YAZI I is. Qeyd, məktub, gözəl xətt. Stolun üstündə qaldı yarımçıq; Qızıl qələminlə yazdığın yazı (S.Rüstəm).

YAZI II is. Çöl, səhra, düzənlik. Bunlar atları yazılara tərəf sürməyə başladılar (“Qaçaq Nəbi”).

YAZ
YEL

Значение слова в других словарях