yerli investor

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, təsisçisi (təsisçiləri) və ya nizamnamə fondundakı payın 50 faizindən çoxu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına məxsus olan hüquqi şəxslər

yerli xərc
yerli ödənişlər