yeyinti məhsullarının istehlak dəyərliliyi

İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsullarının xüsusiyyətləri

yeyinti məhsulları
yeyinti məhsullarının keyfiyyəti