yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi

Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, norma, qayda və tələblərə uyğunluğu

yeyinti məhsullarının keyfiyyəti
yığıncaq