ZƏLALƏT

\[ػلانح \] – doğru yoldan yəni hidayət yolundan uzaqlaşmaq, yoldan azmaq deməkdir.
ZAMAN
ZƏRDÜŞTİLİK

Значение слова в других словарях