ZƏRƏFŞAN

Farsca zər (qızıl) əfşan (şüa saçan) sözlərindən əmələ gəlib. “Qızıl saçan” (parlayan), “qızıla tutulmuş (bəzənmiş) “qızıl saçan” (parlayan) “ anlamın­da işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZƏRDAB
ZƏRGƏR

Digər lüğətlərdə