ZAĞ₃

is. [ fars. ] klas. Qara qarğa.
[Aşıq Hüseyn:] Hüseyn düşsə cananından uzağa; Şeyda bülbül tənə vurar o zağa… Aşıq Hüseyn.
Əgər dünyada insan və ədalət olsa idi, tərlan yerində zağ oturmaz idi. Ə.Haqverdiyev.

// məc. Qara, qaralıq mənasında.
Bülbül, sənin işin qandır; Aşıqlar sənə mehmandır; Tamam cəsədin əlvandır; Sinən altı zağı, bülbül. (Qoşma).

Синонимы

  • ZAĞ cila — parıltı
ZADƏGANLIQ
ZAĞ₁

Значение слова в других словарях