ZALƏDDİN

dinin Zalı (O, əfsanəvi İran pəhləvanı olmuşdur).
ZAL
ZALXAN