ZATİ

zərf [ ər. ] klas.
1. Zatında, əslində, bünövrəsində olan; anadangəlmə, fitri. Zati xasiyyət.
2. bax zatən.
ZATIQIRIQLIQ
ZATİ-ALİ

Значение слова в других словарях