ÇALIQUŞU

Sərçəyəbənzər bir quşun adıdır. Çayın adacıqlarında təbii meşəcik (pöh­rəlik) olur, ona çala (cala) deyirlər. Quş bu çalada yaşadığı üçün ona ça­lıquşu (çala quşu) deyiblər. Deyim də var: çala çılını ələ verməz. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÇALXAMAQ
ÇALIŞMAQ

Digər lüğətlərdə