ÇALAĞAN

Çalmaq feili ilə bağlı yaranıb. Bu quş sürətlə şığıyıb və ovunu çalıb (götürüb) yenidən yüksəyə qalxır (rusca kоршун adlanır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÇALA
ÇALASI

Digər lüğətlərdə