ÇAQIL

Çınqıl, çaqıl, çaxsaq (bu, “daşlı yer” kimi şərh olunub) sözləri kökdaşdır. Bəzi dialektlərdə daşı çox olan daşlağa “çaxraq” deyirlər. (Güman ki, çaxsaq sözünün dəyişmiş formasıdır). Belə görünür ki, çax (çaq) kəlməsi “daş” anlamını əks et­dirib. İndi çaqılçınqıl “xırda daşlar” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÇAQ-ÇUQ
ÇAQQAL

Digər lüğətlərdə