ÜÇDİYİRCƏKLİ

прил. трёхроликовый
ÜÇDİŞLİ
ÜÇDORLÜ

Digər lüğətlərdə