ÜLKƏR

is. Dana bürcündə yeddi ulduz topasının adı; Sürəyya.
// Ümumiyyətlə ulduz.
Karvan-karvan göydən ulduzlar köçür; Öz bəxtinə hər kəs bir ülkər seçir. S.Vurğun.
Kim deyir ulduzun göydə sanı var? Hər yanan ülkərin öz dövranı var. M.Rahim.

Синонимы

  • ÜLKƏR ÜLKƏR (astr.) [Ah:] Axırda qar o qədər ucalmışdı ki, keçinin buynuzları Ülkər ulduzuna dəyirdi (Çəmənzəminli); YEDDİQARDAŞ O deyərdi: “Bu ağaran – hac
ÜLGÜÇÜ
ÜLUM

Значение слова в других словарях