ümumiləşmə

ümumiləşmə
ümumiləşdirmək
ümumiləşmək

Digər lüğətlərdə