Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • ya

  ya

  Tam oxu »
 • yaba

  yaba

  Tam oxu »
 • yabacıq

  yabacıq

  Tam oxu »
 • yabaquyruq

  yabaquyruq

  Tam oxu »
 • yabalama

  yabalama

  Tam oxu »
 • yabalamaq

  yabalamaq

  Tam oxu »
 • yabalanma

  yabalanma

  Tam oxu »
 • yabalanmaq

  yabalanmaq

  Tam oxu »
 • yabalaşma

  yabalaşma

  Tam oxu »
 • yabalaşmaq

  yabalaşmaq

  Tam oxu »
 • yabalatma

  yabalatma

  Tam oxu »
 • yabalatmaq

  yabalatmaq

  Tam oxu »
 • yabançı

  yabançı

  Tam oxu »
 • yabançılıq

  yabançılıq

  Tam oxu »
 • yabaşəkilli

  yabaşəkilli

  Tam oxu »
 • yabı

  yabı

  Tam oxu »
 • yabılaşma

  yabılaşma

  Tam oxu »
 • yabılaşmaq

  yabılaşmaq

  Tam oxu »
 • yabılıq

  yabılıq

  Tam oxu »
 • yad

  yad

  Tam oxu »
 • yad-bud

  yad-bud

  Tam oxu »
 • yad-yağı

  yad-yağı

  Tam oxu »
 • yadasalma

  yadasalma

  Tam oxu »
 • yadca

  yadca

  Tam oxu »
 • yaddaqalan

  yaddaqalan

  Tam oxu »
 • yaddaqalımlı

  yaddaqalımlı

  Tam oxu »
 • yaddaqalımlılıq

  yaddaqalımlılıq

  Tam oxu »
 • yaddaqalma

  yaddaqalma

  Tam oxu »
 • yaddançıxmaz

  yaddançıxmaz

  Tam oxu »
 • yaddasaxlama

  yaddasaxlama

  Tam oxu »
 • yaddaş

  yaddaş

  Tam oxu »
 • yaddaşçiçəyi

  yaddaşçiçəyi

  Tam oxu »
 • yaddaşlı

  yaddaşlı

  Tam oxu »
 • yaddaşlılıq

  yaddaşlılıq

  Tam oxu »
 • yaddaşsız

  yaddaşsız

  Tam oxu »
 • yaddaşsızlıq

  yaddaşsızlıq

  Tam oxu »
 • yadelli

  yadelli

  Tam oxu »
 • yadfikirlik

  yadfikirlik

  Tam oxu »
 • yadırğama

  yadırğama

  Tam oxu »
 • yadırğamaq

  yadırğamaq

  Tam oxu »
 • yadırğatma

  yadırğatma

  Tam oxu »
 • yadırğatmaq

  yadırğatmaq

  Tam oxu »
 • yadigar

  yadigar

  Tam oxu »
 • yadigarlıq

  yadigarlıq

  Tam oxu »
 • yadlama

  yadlama

  Tam oxu »
 • yadlamaq

  yadlamaq

  Tam oxu »
 • yadlaşdırma

  yadlaşdırma

  Tam oxu »
 • yadlaşdırmaq

  yadlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • yadlaşma

  yadlaşma

  Tam oxu »
 • yadlaşmaq

  yadlaşmaq

  Tam oxu »