Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • labada

  labada (bot.)

  Tam oxu »
 • labil

  labil (tib.)

  Tam oxu »
 • labillik

  labillik

  Tam oxu »
 • labiodental

  labiodental

  Tam oxu »
 • labirint

  labirint

  Tam oxu »
 • labirintit

  labirintit (tib.)

  Tam oxu »
 • labirintli

  labirintli

  Tam oxu »
 • labirintlilər

  labirintlilər (zool.)

  Tam oxu »
 • labirintodonot

  labirintodonot

  Tam oxu »
 • labirintodonotlar

  labirintodonotlar

  Tam oxu »
 • labirintopatiya

  labirintopatiya

  Tam oxu »
 • laborant

  laborant

  Tam oxu »
 • laborantlıq

  laborantlıq

  Tam oxu »
 • laboratoriya

  laboratoriya

  Tam oxu »
 • labrador 2021

  labrador

  Tam oxu »
 • labradorit

  labradorit

  Tam oxu »
 • labüd

  labüd

  Tam oxu »
 • labüddən 2021

  labüddən

  Tam oxu »
 • labüdlük

  labüdlük

  Tam oxu »
 • lacivərd

  lacivərd

  Tam oxu »
 • lacivərdi

  lacivərdi

  Tam oxu »
 • lacivərdlik

  lacivərdlik

  Tam oxu »
 • laçın

  laçın

  Tam oxu »
 • laçınquyruğu

  laçınquyruğu (bot.)

  Tam oxu »
 • lad

  lad

  Tam oxu »
 • ladan

  ladan

  Tam oxu »
 • laəqəl 2021

  laəqəl

  Tam oxu »
 • laəqəllən 2021

  laəqəllən

  Tam oxu »
 • laəlac 2021

  laəlac

  Tam oxu »
 • laf 2021

  laf

  Tam oxu »
 • laf-kaf 2021

  laf-kaf

  Tam oxu »
 • lafet

  lafet

  Tam oxu »
 • lafetçi

  lafetçi

  Tam oxu »
 • lafetli

  lafetli

  Tam oxu »
 • lafetsiz

  lafetsiz

  Tam oxu »
 • lafit 2021

  lafit

  Tam oxu »
 • lager 2021

  lager

  Tam oxu »
 • lagerr

  lagerr

  Tam oxu »
 • lağ

  lağ

  Tam oxu »
 • lağ-lağ

  lağ-lağ

  Tam oxu »
 • lağ-loğaz

  lağ-loğaz

  Tam oxu »
 • lağaqoyma 2021

  lağaqoyma

  Tam oxu »
 • lağar

  lağar (məh.)

  Tam oxu »
 • lağbaz

  lağbaz

  Tam oxu »
 • lağbazlıq

  lağbazlıq

  Tam oxu »
 • lağçı

  lağçı

  Tam oxu »
 • lağçılıq

  lağçılıq

  Tam oxu »
 • lağım

  lağım

  Tam oxu »
 • lağımatan

  lağımatan

  Tam oxu »
 • lağımatma

  lağımatma

  Tam oxu »