Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • xabanera

  xabanera

  Tam oxu »
 • xabi-qəflət

  xabi-qəflət

  Tam oxu »
 • xacə

  xacə

  Tam oxu »
 • xacəbaşı

  xacəbaşı

  Tam oxu »
 • xacəbaşılıq

  xacəbaşılıq

  Tam oxu »
 • xaç

  xaç

  Tam oxu »
 • xaççiçəkli

  xaççiçəkli

  Tam oxu »
 • xaççiçəklilər

  xaççiçəklilər

  Tam oxu »
 • xaçgülü

  xaçgülü

  Tam oxu »
 • xaçgülükimi

  xaçgülükimi

  Tam oxu »
 • xaçgülükimilər

  xaçgülükimilər

  Tam oxu »
 • xaçlama

  xaçlama

  Tam oxu »
 • xaçlamaq

  xaçlamaq

  Tam oxu »
 • xaçlandırma

  xaçlandırma

  Tam oxu »
 • xaçlandırmaq

  xaçlandırmaq

  Tam oxu »
 • xaçlı

  xaçlı

  Tam oxu »
 • xaçnişan

  xaçnişan

  Tam oxu »
 • xaçotu

  xaçotu

  Tam oxu »
 • xaçpərəst

  xaçpərəst

  Tam oxu »
 • xaçpərəstlik

  xaçpərəstlik

  Tam oxu »
 • xaçşəkilli

  xaçşəkilli

  Tam oxu »
 • xaçvarı

  xaçvarı

  Tam oxu »
 • xaçvarılıq

  xaçvarılıq

  Tam oxu »
 • xadim

  xadim

  Tam oxu »
 • xadimə

  xadimə

  Tam oxu »
 • xadiməlik

  xadiməlik

  Tam oxu »
 • xadimlik

  xadimlik

  Tam oxu »
 • xah

  xah

  Tam oxu »
 • xah-naxah

  xah-naxah

  Tam oxu »
 • xahiş

  xahiş

  Tam oxu »
 • xahişsiz

  xahişsiz

  Tam oxu »
 • xaxam

  xaxam

  Tam oxu »
 • xaxamlıq

  xaxamlıq

  Tam oxu »
 • xain

  xain

  Tam oxu »
 • xainanə

  xainanə

  Tam oxu »
 • xainanəlik

  xainanəlik

  Tam oxu »
 • xaincə

  xaincə

  Tam oxu »
 • xaincəsinə

  xaincəsinə

  Tam oxu »
 • xainlik

  xainlik

  Tam oxu »
 • xak

  xak

  Tam oxu »
 • xakas

  xakas

  Tam oxu »
 • xakasca

  xakasca

  Tam oxu »
 • xakaslar

  xakaslar

  Tam oxu »
 • xaki

  xaki

  Tam oxu »
 • xaqan

  xaqan

  Tam oxu »
 • xaqanlıq

  xaqanlıq

  Tam oxu »
 • xal

  xal

  Tam oxu »
 • xal-xal

  xal-xal

  Tam oxu »
 • xala

  xala

  Tam oxu »
 • xala-bacı

  xala-bacı

  Tam oxu »