Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • xabanera 2021

  xabanera

  Tam oxu »
 • xabi-qəflət 2021

  xabi-qəflət

  Tam oxu »
 • xacə

  xacə

  Tam oxu »
 • xacəbaşı

  xacəbaşı

  Tam oxu »
 • xacəbaşılıq

  xacəbaşılıq

  Tam oxu »
 • xacəlik

  xacəlik

  Tam oxu »
 • xaç

  xaç

  Tam oxu »
 • xaçabənzər

  xaçabənzər

  Tam oxu »
 • xaçaoxşar

  xaçaoxşar

  Tam oxu »
 • xaççiçəkli

  xaççiçəkli

  Tam oxu »
 • xaççiçəklilər

  xaççiçəklilər

  Tam oxu »
 • xaçdaşıyan

  xaçdaşıyan (tar.)

  Tam oxu »
 • xaçdaşıyanlar

  xaçdaşıyanlar (tar.)

  Tam oxu »
 • xaçgülü

  xaçgülü

  Tam oxu »
 • xaçgülükimi

  xaçgülükimi

  Tam oxu »
 • xaçgülükimilər

  xaçgülükimilər

  Tam oxu »
 • xaçlama

  xaçlama

  Tam oxu »
 • xaçlamaq

  xaçlamaq

  Tam oxu »
 • xaçlandırma

  xaçlandırma

  Tam oxu »
 • xaçlandırmaq

  xaçlandırmaq

  Tam oxu »
 • xaçlanma

  xaçlanma

  Tam oxu »
 • xaçlanmaq

  xaçlanmaq

  Tam oxu »
 • xaçlı

  xaçlı

  Tam oxu »
 • xaçnişan

  xaçnişan

  Tam oxu »
 • xaçotu

  xaçotu

  Tam oxu »
 • xaçpərəst

  xaçpərəst

  Tam oxu »
 • xaçpərəstlik

  xaçpərəstlik

  Tam oxu »
 • xaçşəkilli

  xaçşəkilli

  Tam oxu »
 • xaçvarı 2021

  xaçvarı

  Tam oxu »
 • xaçvarılıq 2021

  xaçvarılıq

  Tam oxu »
 • xaçvari

  xaçvari

  Tam oxu »
 • xadim

  xadim

  Tam oxu »
 • xadimə

  xadimə

  Tam oxu »
 • xadiməlik

  xadiməlik

  Tam oxu »
 • xadimlik

  xadimlik

  Tam oxu »
 • xah 2021

  xah

  Tam oxu »
 • xah-naxah 2021

  xah-naxah

  Tam oxu »
 • xahiş

  xahiş

  Tam oxu »
 • xahiş-minnət

  xahiş-minnət

  Tam oxu »
 • xahişsiz

  xahişsiz

  Tam oxu »
 • xaxam

  xaxam

  Tam oxu »
 • xaxamlıq

  xaxamlıq

  Tam oxu »
 • xain

  xain

  Tam oxu »
 • xainanə 2021

  xainanə

  Tam oxu »
 • xainanəlik 2021

  xainanəlik

  Tam oxu »
 • xaincə 2021

  xaincə

  Tam oxu »
 • xaincəsinə

  xaincəsinə

  Tam oxu »
 • xainlik

  xainlik

  Tam oxu »
 • xak 2021

  xak

  Tam oxu »
 • xakas

  xakas

  Tam oxu »