ÜTƏLGƏ

сущ. зоол. сорокопут-жулан (небольшая хищная птица отряда воробьиных, питающаяся насекомыми, мелкими птицами и мелкими животными); см. alacəhrə
ÜŞÜTMƏK
ÜTƏLGİ

Digər lüğətlərdə