ƏBNA

сущ. устар. сыны. Əbnayi-vətən сыны Родины
ƏBLƏQLİK
ƏBR

Digər lüğətlərdə