ƏRİZƏ

Ərəb sözüdür və ərz (“ərz etmək” deyirik) kəlməsi ilə eyni kökə malikdir, mənası “xahiş (yazılı) etmək”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏRİŞTƏ
ƏRKƏK

Digər lüğətlərdə