ƏSRİMİŞ

Əski türkcədə özündən geçmiş, vəcdə gəlmiş adam deməkdir.
ƏSAS
ƏŞƏRİLİK

Значение слова в других словарях