АББРЕВИАТУРА

ж abreviatura (1. sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı; məs.: BDU - Bakı Dövlət Universiteti, AŞ - Avropa Şurası; 2. iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs.: univermaq (universal mağaza).

АББАТСТВО
АББРЕВИАТУРНЫЙ

Digər lüğətlərdə