АБЕРРАЦИЯ

ж aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma).

АБЕРРАЦИОННЫЙ
АБЗАЦ

Digər lüğətlərdə