АБИССИНСКИЙ

абиссинец və Абиссиния söz. sif.; абиссинский язык həbəş dili.

АБИССИНКА
АБИТУРИЕНТ

Digər lüğətlərdə