АИЛ

м ayıl (1. Altayda məskun məntəqə, kənd, oba; 2. Qırğızıstan kənd inzibati ərazi bölgüsü).

АЗЯМ
АИЛЬНЫЙ