АКАДЕМИЧНОСТЬ

ж мн. нет mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АКАДЕМИЧНЫЙ

Digər lüğətlərdə