АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ

ср xüs. iqlimləşdirmə, yeni mühitə uyğunlaşma (uyğunlaşdırılma).

АККЛИМАТИЗАЦИЯ
АККЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ

Digər lüğətlərdə