АЛЕТЬ

несов. 1. allaşmaq, qızarmaq; 2. görünmək (al rəngli şeylər haqqında).

АЛЕКСАНДРИТ
АЛЕТЬСЯ

Digər lüğətlərdə