АЛКАЛИЗАЦИЯ

ж kim. qələviləşdirmə.

АЛИМЕНТЫ
АЛКАЛОИДЫ

Digər lüğətlərdə