АПОЛИТИЧНОСТЬ

ж мн. нет siyasi laqeydlik, siyasətlə maraqlanmama.

АПОЛИТИЦИЗМ
АПОЛИТИЧНЫЙ

Digər lüğətlərdə