АЭРОДИНАМИКА

ж мн. нет aerodinamika (cisimlərin hərəkəti zamanı havanın onlara müqavimətindən bəhs edən elm).

АЭРОГРАФИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ

Digər lüğətlərdə