ГАЛА

1. var, vardır (bir şeyin yanında, arxasında: bir şeyə bürünmüş, taxılmış halda və s.); хъуьтӀуьхъ гатфарни гала. Ata. sözü hər qışın bir yazı var; 2. -dır, -dir, -dur, -dür; рикӀинихъ тар гала qapı kilidlidir (içəridən); 3. köm. f. якӀухъ ял гала ət iy verir; адахъ зи вил гала ondan ötrü çox darıxmışam; 4. галукьуй, галукьрай qalsın, dursun mənasında.
ГАКЬУН
ГАЛАДАРУН

Digər lüğətlərdə