ГЬАВАЛАТ:

гьавалат хьун f. 1. (zorla) üstünə düşmək, yapışmaq, yapışıb əl çəkməmək; 2. məc. yalvarıb-yaxarmaq, razı etməyə çalışmaq, əl çəkməmək; 3. əlləşmək, çalışmaq, çalışıb-çapalamaq, bir şeylə məşğul olmaq; гьавалат авун bax гьавалатун.
ГЬАВАЙИ
ГЬАВАЛАТ:

Digər lüğətlərdə