ГЬАВА³

hava, təranə (bax макьам 1).
ГЬАВА²
ГЬАВА³

Digər lüğətlərdə