ДАВИЛЬЩИК

м üzümsıxan, üzümbasan (fəhlə).

ДАВИЛЬНЯ
ДАВИТЬ