ДАГЕРРОТИП

м daqerrotip (daqerrotipiya üsulu ilə hazırlanan şəkil).

ДАВОК
ДАГЕРРОТИПИЯ