ЕДИНЕНИЕ

ср мн. нет birləşmə, birlik, həmrəylik, əlbirlik, müttəfiqlik.

ЕДВА
ЕДИНИЦА

Digər lüğətlərdə