ЖАДИНА

ж и м dan. tamahkar, acgöz; xəsis.

ЖАДЕИТ
ЖАДНЕТЬ

Digər lüğətlərdə