ИБАЛДИ

belə, bu tərəfə, bu yana, yaxına, bura, buraya (üzü danışana tərəf).
ИБАДАТ
ИБАРА

Digər lüğətlərdə