ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ

ideallaşdırmaq, idealizə etmək (həqiqətdə olduğundan daha yaxşı təsvir etmək, göstərmək)
ИДЕАЛ
ИДЕАЛЬНО

Digər lüğətlərdə