ИЗБАВЛЕНИЕ

1. Qurtuluş, xilas; 2. Xilas olma, xilas edilmə, azad etmə, qurtarma
ИЗБАВИТЬ
ИЗБЕГАТЬ

Digər lüğətlərdə