ИЗВЕСТИТЬ

xəbər vermək, xəbərdar etmək, bildirmək, məlumat vermək
ИЗВЕСТИЕ
ИЗВЕСТНОСТЬ

Digər lüğətlərdə