ИЗДАТЕЛЬСТВО

nəşriyyat, nəşriyyat idarəsi
ИЗДАНИЕ
ИЗДАТЬ

Digər lüğətlərdə