МАГНЕТО

ср нескл. maqneto (daxili yanacaqlı motorlarda: yanacaq qatışığını alışdırmaq üçün qığılcım verən elektrik cihazı).

МАГНЕТИЧЕСКИЙ
МАГНЕТОН

Digər lüğətlərdə