ОМОЛОДИТЬСЯ

сов. cavanlaşmaq, gəncləşmək.

ОМОЛОДИТЬ
ОМОЛОЖЕНИЕ

Digər lüğətlərdə